คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

                               ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดประจำเดือนกุมภาพันธ์ ที่ศาลาการเปรียญวัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด โดยมีนายเมธา ยิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด  นางบัวไหล บุญส่ง นายประเสริฐ มากศรี รองประธานชมรมผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดพร้อมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดทั้ง 20 ชุมชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมโดยพร้อมเพรียง ระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย การจัดเตรียมงานการประชุมชมรมผู้สูงอายุในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 การจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพ การร่วมกิจกรรมวันแห่งความรักของผู้สูงอายุ การร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ การบรรยายให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงวัยโดยวิทยากรจากศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอด  การร่วมกันกิจกรรมการออกกำลังกายในท่าประกอบการร้องเพลง ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารร่วมกัน ในวันนี้มีคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดเข้าร่วมประชุมกว่า 60 คน

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป