คณะครูนักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิตช่วยเพื่อนนักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุ

คณะครูนักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิตช่วยเพื่อนนักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุ

คณะครูนักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิตช่วยเพื่อนนักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุ

            ที่ธนาคารโลหิต ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอด คณะครูนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสรรพวิทยาคมและโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกว่า 80 คนเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนักเรียนร่วมและต่างสถาบัน คือนายธีระพงษ์ พรมวงษ์ป้อ อายุ 17 ปี ศึกษาอยู่โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมซึ่งได้รับอุบัติเหตุทางถนนและต้อการใช้เลือดในการผ่าตัดสมอง ซึ่งในวันนี้ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากคณะครูนักเรียนที่มีใจกุศลร่วมบริจาคโลหิตให้เพื่อนนักเรียนร่วมและต่างสถาบันกันอย่างเนืองแน่น

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป