คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ

                รองศาสตราจารย์ ดร.สินจง  โปธิบาล   หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ร่วมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเดินทางมาศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ โดยมีนางปริฉัตร ธรรมลักษณ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ และ ผู้สูอายุเมืองแม่ปะกว่า 100 คน   ให้การต้อนรับ ณ   โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ  วัดใหม่คำมา หมู่    3  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก    หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กล่าวว่า   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเดินทางมาศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะโดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งข้อมูลที่ได้ทางสมาคมสภาผู้สูงอายุจะนำไปวางแผนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุให้มีประสิทธิ์ยิ่งขึ้นต่อไป 

ภาพ / ข่าว เครือข่ายสำนักข่าวนครแม่สอด

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป