คณะศรัทธาวัดบุญญาวาสต่างพร้อมใจกัน ทำตามประเพณีไทยแห่ผ้าห่มพระธาตุประจำปี 12 ราศีและห่มผ้าพระธาตุใหญ่ประจำวัด

คณะศรัทธาวัดบุญญาวาสต่างพร้อมใจกัน ทำตามประเพณีไทยแห่ผ้าห่มพระธาตุประจำปี 12 ราศีและห่มผ้าพระธาตุใหญ่ประจำวัด

คณะศรัทธาวัดบุญญาวาสต่างพร้อมใจกัน ทำตามประเพณีไทยแห่ผ้าห่มพระธาตุประจำปี 12 ราศีและห่มผ้าพระธาตุใหญ่ประจำวัด

                ที่ บริเวณวัดบุญญาวาส  เขตเทศบาลนครแม่สอด  พระอธิการสมหมาย อติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดบุญญาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ว่าที่ ร้อยตรี ประเสริฐ  ปวงละคร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะศรัทธาของวัดบุญญาวาส ต่างพร้อมใจกัน ทำตามประเพณีไทยแห่ผ้าห่มพระธาตุประจำปี 12 ราศีและห่มผ้าพระธาตุใหญ่ประจำวัด โดยพุทธศาสนิกชน เชื่อว่า การทำบุญและการกราบไหว้บูชาให้ได้กุศลจริงจะต้องปฏิบัติต่อพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า และใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าให้มากที่สุด เมื่อพระองค์เสด็จปรินิพพานแล้ว จึงมีสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าอยู่ ได้แก่ พระธาตุเจดีย์ พระพุทธรูป การกราบไหว้บูชาสิ่งเหล่านี้ เท่ากับเป็นการกราบไหว้บูชาต่อพระพักตร์พระพุทธองค์เช่นเดียวกัน
การที่คณะศรัทธาวัดบุญญาวาสนำผ้าไปบูชาพระธาตุเจดีย์ ด้วยการโอบรอบองค์พระธาตุเจดีย์นั้น ถือว่าพระธาตุเจดีย์  เป็นเสมือนพระพุทธเจ้าเป็นการบูชาที่สนิทแนบกับพระพุทธองค์ และยังเป็นการบูชานักษัตรประจำปีเกิดของตนด้วย

                การเตรียมผ้าห่มพระธาตุเจดีย์ผ้าที่นำขึ้นห่มพระธาตุ มักจะนิยมใช้สีขาว เหลือง และแดง ปัจจุบันนี้ผ้าห่มพระธาตุส่วนใหญ่เป็นผ้าผืนยาวเรียบ ๆ ธรรมดา ซึ่งเป็นขนาดที่สามารถห่มพระธาตุรอบองค์ได้ หากใครต้องการทำบุญร่วมด้วยก็จะบริจาคเงินสมทบ  ในการนำผ้าพระบฏขึ้นเป็นพุทธบูชาองค์พระธาตุเจดีย์  หลังจากทุกคนกล่าวคำถวายผ้าพระบฏเรียบร้อย จึงแห่ทักษิณาวัตรรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ๓ รอบ แล้วนำผ้าพระบฏเข้าห่มพระธาตุเจดีย์ประจำราศีหลังจากนั้นจึงเป็นการห่มพระธาตุใหญ่ประจำวัดบุญญาวาส/////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป