คณะศรัทธาวัดบุญญาวาสได้ร่วมใจกัน ทำความสะอาดวัดเพื่อทัศนียภาพที่ดีของผู้มาประกอบพิธีทางศาสนาและการจำพรรษาของพระสงฆ์ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน

คณะศรัทธาวัดบุญญาวาสได้ร่วมใจกัน ทำความสะอาดวัดเพื่อทัศนียภาพที่ดีของผู้มาประกอบพิธีทางศาสนาและการจำพรรษาของพระสงฆ์ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน

คณะศรัทธาวัดบุญญาวาสได้ร่วมใจกัน ทำความสะอาดวัดเพื่อทัศนียภาพที่ดีของผู้มาประกอบพิธีทางศาสนาและการจำพรรษาของพระสงฆ์ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน

                ที่วัดบุญญาวาสเขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก คณะศรัทธาวัดบุญญาวาสและชุมชนใกล้เคียงในเขตเทศบาลนครแม่สอด ได้พร้อมใจกันทำความสะอาดวัด ลานวัดและบริเวณโดยรอบ  เป็นการเก็บขยะและกวาดใบไม้รอบๆ บริเวณวัดเพื่อความสะอาด และการจำพรรษาของพระสงฆ์ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน เพื่อความสะดวก สะอาด แก่ผู้มาประกอบพิธีทางศาสนาตลอดระยะเวลาช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ด้วย

          โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนคืออยากให้วัดมีความสะอาดมากขึ้นกว่าเดิม มีโอกาสทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์  บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ของสังคม เกิดจิตสาธารณะที่ยั่งยืนจากการปฏิบัติ และได้อานิสงค์ที่ดีร่วมกัน/////////////////////////

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป