คณะศรัทธาวัดสุนทรีกาวาสร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวิหารพระมหาเมียะมุนี

คณะศรัทธาวัดสุนทรีกาวาสร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวิหารพระมหาเมียะมุนี

คณะศรัทธาวัดสุนทรีกาวาสร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวิหารพระมหาเมียะมุนี
                ที่วัดป่าใหม่หรือวัดสุนทรีกาวาส เยื้องสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด คณะศรัทธาวัดสุนทรีกาวาสร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวน 2558 กองๆละ 500 บาท เพื่อสร้างวิหารพระมหาเมียะมุนี ( หลวงพ่อสำเร็จ ) โดยมีพระมหาวัชรินทร์ วชิรญาโน เจ้าอาวาสวัดสุนทรีกาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีกำหนดการทางศาสนาประกอบไปด้วย เวลา 09.09 น. คณะศรัทธาร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีจำนวน 2558 กอง พร้อมประกอบพิธีทางศาสนาและในเวลา 11.00 น. คณะศรัทธาร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งปัจจัยที่คณะศรัทธาได้ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้จำนวน 2558 กองนั้นทางวัดสุนทรีกาวาสจะได้นำไปเพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างวิหาร พระมหาเมียะมุนี ( หลวงพ่อสำเร็จ ) เพื่อให้คณะศรัทธาและพุทธศาสนิกชนได้บูชากราบไหว้ ปฎิบัติธรรมทางพุทธศาสนาต่อไป และในวันนี้ทางเจ้าอาวาสวัดสุนทรีกาวาสยังได้มีการมอบปัจจัยเป็นทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์จำนวน 5 ทุน
////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป