คณะศรัทธาวัดอรัญญเขตร่วมกันทำพิธีสืบชะตาให้เจ้าอาวาสวัดอรัญญเขต

คณะศรัทธาวัดอรัญญเขตร่วมกันทำพิธีสืบชะตาให้เจ้าอาวาสวัดอรัญญเขต

คณะศรัทธาวัดอรัญญเขตร่วมกันทำพิธีสืบชะตาให้เจ้าอาวาสวัดอรัญญเขต

                ที่ศาลาการเปรียญวัดอรัญญเขต เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด คณะศรัทธาวัดอรัญญเขตกว่า 100 คนร่วมกันทำพิธีสืบชะตาให้กับทางพระครูขันติ อรัญญกิต เจ้าอาวาสวัดอรัญญเขต โดยมีพระครูอนุกุล วรการ เจ้าคณะอำเภออุ้มผาง เจ้าอาวาสวัดดอนแก้วพร้อมภิกษุสงฆ์รวม 9 รูป ประกอบพิธีสืบชะตาหลวงในครั้งนี้ พระครูขันติ อรัญญกิต มีอายุ  54 ปี ปฏิบัติกิจทางสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญเขต ซึ่งทางคณะศรัทธาร่วมกับสานุศิษย์ได้จัดทำพิธีสืบชะตาหลวงนี้ให้กับทางเจ้าอาวาสวัดอรัญญเขตเป็นประจำทุกๆปี เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และเชื่อกันว่า  พิธีนี้เป็นการต่ออายุต่อชีวิตคนให้มีอายุยืนยาว เป็นการเสริมบารมี สะเดาะเคราะห์ ให้พ้นจากโชคร้าย โรคภัยไข้เจ็บ เพื่อสร้างเสริมบุญบารมี  และจะมีความสุข ความเจริญ ตลอดจนขจัดภัยอันตรายต่างๆ ที่จะบังเกิดขึ้น

                สำหรับสิ่งของที่ต้องใช้ ไม้ง่ามขนาดเล็กนำมามัดรวมกัน มีจำนวนมากกว่าอายุผู้สืบชะตา 1 อัน ,ไม้ค้ำศรียาวเท่ากับความสูงของผู้เข้าพิธี 3 ท่อน นอกจากนี้มี กระบอกข้าว กระบอกทราย กระบอกน้ำ สะพานลวดเงิน-ทอง เบี้ยแถว (ใช้เปลือกหอยแทน ) หมากแถว มะพร้าวอ่อน กล้วย อ้อย หมอน เสื่อ ดอกไม้ธูปเทียนและมีเทียนชัยเล่มยาว 1 เล่ม การจัดสถานที่ใช้ไม้ค้ำศรีทำเป็นกระโจมสามเหลี่ยม ตรงกลางเป็นที่ว่างสำหรับวางสะตวงและสิ่งของเครื่องใช้ในพิธีจัดที่ว่างใกล้ๆกระโจมให้เป็นที่นั่งสำหรับผู้เข้าไปรับการสืบชะตา แล้ววนด้านสายสิญจน์ 3 รอบ โยงกับเสากระโจมทั้งสามขา แล้วนำไปพันรอบพระพุทธรูป พระสงฆ์ประกอบพิธี 9 รูป สวดพระปริตร สวดชะยันโต ให้ศีลให้พร ฟังเทศน์สังคหะและเทศน์สืบชะตาตัวแทนที่เข้าไปนั่งในสายสิญจน์คือผู้นำ เพื่อความเป็นสิริมงคล

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป