คณะสำรวจพรรณไม้จากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เยี่ยมชม ดอกเข้าพรรษา และกระเจียวสีส้ม น้ำตกพาเจริญเพื่อเตรียมประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ พืชวงศ์ขิง -ขา เพื่อชีวิต

คณะสำรวจพรรณไม้จากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เยี่ยมชม ดอกเข้าพรรษา และกระเจียวสีส้ม น้ำตกพาเจริญเพื่อเตรียมประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ พืชวงศ์ขิง -ขา เพื่อชีวิต

คณะสำรวจพรรณไม้จากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เยี่ยมชม ดอกเข้าพรรษา และกระเจียวสีส้ม น้ำตกพาเจริญเพื่อเตรียมประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ พืชวงศ์ขิง -ขา เพื่อชีวิต

                คณะสำรวจพรรณไม้จากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นำโดยอาจารย์บุญพีร์ พันธ์วร ที่ปรึกษาองค์การสวนพฤกษาศาสตร์  นายเมธี วงศ์หนัก นักวิชาการองค์การสวนพฤษศาสตร์ และคณะ  เข้าทำการสำรวจ พืชวงศ์ ขิง – ข่าไทย ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต 5 มิติ ได้แก่ อาหารและเครื่องเทศ ยาสมุนไพร วัฒนธรรม และความเชื่อ  ไม้ดอก ไม้ประดับและไม้ตัดดอก พืชป่า และนิเวศวิทยา ที่อำเภอพบพระ จ.ตาก ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ติดตามและเยี่ยมชมดอกกระเจียวสีส้ม ณ น้ำตกพาเจริญ ต.ช่องแคบ และเวลาต่อมาเยี่ยมชมดอกเข้าพรรษา ณ สวนเมาดอกไม้ กม.44 ข้าง รพ.สต.ร่มเกล้า 1 ต.คีรีราษฎร์ อาจารย์บุญพีร์ พันธ์วรทีปรึกษาองค์การสวนพฤกษาศาสตร์ กล่าวว่าตนและคณะ พึ่งทราบว่าที่อำเภอพบพระมีพืชตระกุล ขิง – ขา เช่นดอกกระเจียวสีส้ม ที่น้ำตกพาเจริญ และ ดอกเข้าพรรษา ที่ตำบลคีรีราษฎร์ นับได้ว่า อำเภอพบพระ มีแหล่งท่องเที่ยว ในเชิงพฤษาศาสตร์ที่หาดูได้ยาก จากนักสะสมพันธุ์ ดอกเข้าพรรษา ซึ่งอยู่ในตระกุล ขิง – ขา ซึ่งตน และคณะสำรวจพรรณไม้จากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จะนำของดีเมืองพบพระดอกกระเจียวสีส้ม และดอกเข้าพรรษา ที่มีกว่า 200สายพันธุ์ นำไปสนอในงานการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติพืชวงศ์ขิง – ขาครั้งที่7 “ขิง-ขา เพื่อชีวิต”ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2558 ณ.โรงแรมดิเอมเพส จ.เชียงใหม่  ซึ่งนัก วิชาการ และ คนชอบ พืชตระกุลขิง – ขา ทั่วโลกจะมาในงานนี้และคณะสำรวจพรรณไม้จากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่จะนำดอกเข้าพรรษาไปเป็นไฮไลต์ของงานและในอนาคตตนคิดว่าดอกเข้าพรรษา และ ดอกกระเจียวสีส้มที่น้ำตกพาเจริญจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยว ในประเทศไทยต้องรู้จักเชิญชมอุทยานพืช วงศ์ขิง – ขา ที่มีความหลากหลายที่สุด ในเอเชียอาคเนย์ ตลอดเดือนสิงหาคม ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป