คณะอนุกรรมการกำกับและตรวจสอบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่จังหวัดตาก

คณะอนุกรรมการกำกับและตรวจสอบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่จังหวัดตาก

คณะอนุกรรมการกำกับและตรวจสอบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่จังหวัดตาก 

        ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด นายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับและตรวจสอบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินและคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์บริการการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีนายแพทย์ปองพล วรปาณิ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดให้การต้อนรับ ซึ่งการเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ในครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดตากในภาพรวม และปัญหาอุปสรรคและการบริหารจัดการศูนย์สั่งการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลแม่สอด และเทศบาลนครแม่สอด พร้อมทั้งเข้าชมศูนย์สั่งการฯ ของโรงพยาบาลแม่สอด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษของโรงพยาบาลแม่สอดและโรงพยาบาลใกล้เคียง ซึ่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจะได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆดังกล่าวต่อไป

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป