ตอบโจทย์ไทยพีบีเอส: พลัง “พลเมือง” ปะทะ “อำนาจ” การเมือง รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป

ตอบโจทย์ไทยพีบีเอส: พลัง “พลเมือง” ปะทะ “อำนาจ” การเมือง รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป

เผยแพร่เมื่อ: 22 เมษายน 2558

ดำเนินรายการโดย : จีรชาตา เอี่ยมรัศมี

ผู้ร่วมรายการ :
1. คุณสุริยะใส กตะศิลา ผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.)
2. คุณศรีสุวรรณ ควรขจร ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกช­น (กป.อพช.)

ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอสวันนี้ ร่วมพูดคุยในประเด็น…
ภาพรวมของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป
ประเด็นในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับพลเมือง
พลังพลเมืองกับการคานอำนาจการเมือง

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ