การแข่งขันกอล์ฟการกุศุลชมรมกอล์ฟ

การแข่งขันกอล์ฟการกุศุลชมรมกอล์ฟ

คุณชยพล (นนท์) ตรีไวย ชนะเลิศ flight c ในนามของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ผ่านมา

 ABOUT THE AUTHOR

เคยเเขียนข่าว/สารคดี ทำข่าวส่วนกลาง เป็นบรรณาธิการหนังพิมพ์เดอะนิวส์ท้องถิ่นนนทบุรี เคยอบรม พคบ 2 กอ.รมน. และรุ่นนักธุรกิจรักษาความมั่นคง รุ่น72 จบปริญญาสาขาการจัดการ สื่อมวลชนนนทบุรี