การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด เปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า PEA แม่สอด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด เปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า PEA แม่สอด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด เปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า PEA แม่สอด

                ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอด  นายประทีป  โพธิ์เที้ยม  ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด เป็นประธานเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า PEA แม่สอด โดยมีนายถนัดกิจ  น่วมอินทร์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายรักพงษ์  บูลย์ศิริ ปลัดเทศบาลนครแม่สอด ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆ กว่า 14 หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้และส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติภาระกิจ   อันประกอบด้วย สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด บ.ทีโอที จำกัด(มหาชน) บ.กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด บ.สตาร์เคเบิลทีวี จำกัด บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บ.ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวิรค์ จำกัด บ.ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) บ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) บ.จัสเทลเน็ทเวิร์ค จำกัด บ.ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด บ.โทเทิ่ล แอ๊คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บ.ยุไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น จำกัด บ.ซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บ.อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) โดยทั้งหมดจะออกปฏิบัติหน้าที่ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด  ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการนำความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และรองรับนโยบายของผู้ว่าการ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป