กิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดประจำเดือนกุมภาพันธ์

กิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดประจำเดือนกุมภาพันธ์

กิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดประจำเดือนกุมภาพันธ์

                            ศูนย์สุขศึกษาชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดและชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดการประชุมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดวัดมณีไพรสณฑ์  เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายเมธา ยิ่งยวด ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด ได้เป็นประธานในการจัดการประชุมประจำเดือนในครั้งนี้  ซึ่งการจัดการประชุมประจำเดือนของทางชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด จัดขึ้นเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพ  ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ ร่วมไปถึงการร่วมทำกิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกด้วยกัน  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  โดยในวันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ  กิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมนันทนาการร่วมกันเนื่องในเทศกาลวันแห่งความรัก  กิจกรรมฝึกสมองด้วยเกมส์โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กลุ่มฝังเข็ม ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันโดยมีเรืออากาศตรีหญิงฉวีวรรณ เชาวกีรติพงศ์และนายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนาเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวัน

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป