กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับห้างโรบินสัน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2559

กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับห้างโรบินสัน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2559

กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับห้างโรบินสัน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2559
    ที่บริเวณห้างโรบินสัน สาขาแม่สอด กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับห้างโรบินสัน สาขาแม่สอด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2559 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง โรบินสัน ที่จะร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตกับ กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด และศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอด  มีผู้ให้ความสนใจในการบริจาคโลหิตมากมายทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของ โรบินสัน และผู้ที่มาใช้บริการ ก็ได้ถือโอกาสนี้ในการทำบุญครั้งใหญ่  โดยโลหิตที่ได้จากการรับบริจาคจะนำไปช่วยผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในการรักษาชีวิต โดยทางห้างโรบินสันได้เล็งเห็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี และส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  การบริจาคโลหิตเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่แก่เพื่อนมนุษย์ เป็นการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จึงจัดให้มีการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจจะบริจาคโลหิตท่านสามารถติดต่อศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลแม่สอด หรือการออกหน่วยครั้งต่อไป กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด และศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลแม่สอดจะรับริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด ในวันที่ 2 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ขอให้ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมความพร้อมในการบริจาคโลหิต ในครั้งต่อไป
ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน
/////////////////////////////

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป