กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดมอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้พิการให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากสาขาแม่สอด

กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดมอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้พิการให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากสาขาแม่สอด

กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดมอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้พิการให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากสาขาแม่สอด

                ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก สาขาแม่สอด กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดโดยนางสุกัญญา  ใจเพชร นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด  มอบหมายให้สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดนำอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้พิการทางร่างกาย ประกอบด้วย เตียงฝึกยืนแบบคว่ำหน้า และแบบด้านหน้า เพื่อใช้ในการฝึกลงน้ำหนัก  , วอคเกอร์ เพื่อใช้ในการฝึกเดิน จำนวน 6 ตัว , ลูกบอล เพื่อใช้ในการฝึกทรงตัว และเบาะรองนอน จำนวน 12 ชุด โดยมีนายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก สาขาแม่สอด และคณะครู เป็นผู้รับมอบ จากสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะครู และเพื่อให้นักเรียนในศูนย์การศึกษา พิเศษฯมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และมีอุปกรณ์ในการช่วยฝึกฝนพัฒนาการ ให้สามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบัน โดยในครั้งนี้มีการเลี้ยงขนมและอาหารให้กับนักเรียนภายในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ด้วย

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

/////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป