กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดเปิดรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดเปิดรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดเปิดรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

                                         โรงพยาบาลแม่สอดโดยนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงษ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการพร้อมเจ้าหน้างานพยาบาลได้ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดโดยนายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอดและนางสุกันยา ใจเพชร นายกกิ่งกาชาดพร้อมเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี โดยเปิดรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ที่ห้องประชุมเพทาย ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมีประชาชนและข้าราชการต่างให้ความสนใจร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโลหิตที่ได้รับการบริจาคในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยที่ต้องการรับเลือดในการรักษาพยาบาลต่อไป

////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป