จิ๊กซอว์ประเทศไทย : การบริหารพื้นที่สีเขียวในเมือง

จิ๊กซอว์ประเทศไทย : การบริหารพื้นที่สีเขียวในเมือง

เผยแพร่เมื่อ 21 เมษายน 2558

ดำเนินรายการโดย อรุชิตา อุตมะโภคิน และสุหฤท สยามวาลา

ฟังเสียงจากคนหลากหลายกลุ่มเรื่องแนวคิดใน­การทำสวนมักกะสันให้เป็นสวนสร้างสรรค์ ส่วนช่วง Change Idol พบกับกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆที่ลุกขึ้นมาปกป้อง­และดูแลบางกะเจ้า แล้วฟังความเห็นว่าในช่วงต่างธรรมดาว่าต้อ­งการให้มีตึกหรือพื้นที่สีเขียวมากกว่ากัน

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ