ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักรสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักรสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วน ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนา“พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักรสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ในงาน Intermach / Subcon Thailand 2014 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ ชั้น 2 ห้อง MR223 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา จัดโดยศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สังกัด สวทช. 

      การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเครื่องจักรในอุตสาหกรรมนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เนื่องจากในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมได้นำเครื่องจักรเข้ามาเป็นตัวช่วยในกระบวนการผลิตมากขึ้น และมีแนวคิดในการลดต้นทน ลดปริมาณการใช้วัสดุสิ้นเปลือง และการเพิ่มกำลังการผลิตจึงต้องพัฒนาเครื่องจักรให้สอดคล้องกับธุรกิจ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ภายในงานจึงจะมีการบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี CAE กับงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรและลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งยังกล่าวถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการพัฒนากระบวนการออกแบบ และผลิตให้มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาในการทำงาน และประหยัดต้นทุน

             ในโอกาสนี้ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สังกัด สวทช. ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี CAE จึงได้จัดงานสัมมนา “พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักรสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  ขึ้น ภายในงานIntermarch 2014 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังภาคอุตสาหกรรมที่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ

 

กำหนดการสัมมนา

“พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักรสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00-15.30 น.

ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา ชั้น2 ห้อง MR223

 

          13.00 – 13.30 น.      ลงทะเบียน

          13.30 – 14.30 น.      เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร ลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคโนโลยี CAE  

          14.30 – 15.30 น.      แนวทางการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการพัฒนากระบวนการออกแบบ และ                                    

                                       ผลิตให้มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาในการทำงาน และประหยัดต้นทุน 

                                       โดย รศ.ดร.วิโรจน์  ลิ่มตระการ ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม  (DECC) สวทช.

 

 

ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง..วันนี้.. ร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 

*** ด่วน!! สำหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป สำรองที่นั่งได้ โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/WvU9TV

หรือ email: marketing@decc.or.th ภายในวันที่ 13 พ.ค. 57

อ่านรายละเอียดและกำหนดการเพิ่มเติมที่ >> www.decc.or.th  <<
ติดต่อสอบถามโทร 02-564-6310-11 ต่อ 117 (คุณบริรักษ์) หรืออีเมล์ Marketing@decc.or.th

 ABOUT THE AUTHOR

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design&Engineering Consulting Service Center, DECC) บริการให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในด้านการออกแบบและการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมขั้นสูง มีศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีด้านการคำนวณเข้ามาช่วยในด้านการออกแบบให้กับภาคอุตสาหกรรม ต่อมามีแนวโน้มว่า บริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของตน