ขันเงิน ตันกูล นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น จ.พะเยา ปี 2559

ขันเงิน ตันกูล นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น จ.พะเยา ปี 2559

…รวดเร็ว…กว้างไกล…ถูกต้อง…สวยงาม..เรียนรู้ และ..การทำงานเป็นทีม ..นี่เป็นหลักการทำงานของขันเงิน ตันกูล ในการทำงานด้านประชาสัมพันธ์..

 

ขันเงิน..กล่าวว่า..ผู้บังคับบัญชาจะย้ำเสมอในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ ให้เผยแพร่งานขององค์กรออกไปให้กว้างขวาง จึงต้องตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้งบประมาณอันจำกัด นั่นคือ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอันล้ำค่าในโลกไซเบอร์นี้ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลสูงต่อชาวโลก กว้างไกล และลงทุนน้อย ขันเงินเลือกใช้ช่องทาง เว็บไซต์ Social medea อย่างเช่น facebook และ Line เป็นเครื่องมือ…
 

…”การประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน..คือการส่งข่าวสารงานพัฒนาชุมชนของหน่วยงานไปยังประชาชนเพื่อให้รับทราบ เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชน ทำให้ประชาชนเกิดทัศนคติ ศรัทธา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ…”
 

..นีเป็นคำกล่าวของพัฒนากรที่ชื่อ..”ขันเงิน ตันกูล” นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวัย 46 ปี ปริญญาโทเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช…ขันเงิน ตันกูล เริ่มปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2558…เป็นต้นมา…
 

…ขันเงิน ตันกูล บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนคนนี้…นอกจากจะเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่เก่งแล้ว…ยังเป็นพัฒนากรขวัญใจชาวบ้านในตำบลที่รับผิดชอบอีกด้วย…..
 

…เราจะเห็นแล้วว่า..ในการทำงานด้านพัฒนาชุมชนนั้น ในอดีตที่ผ่านมาบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ หรือ เดือนหงายกลางป่า มานานแล้ว…ถึงเวลาแล้ว ที่เหล่านักพัฒนาชุมชนทั้งหลาย…จะต้องทำงานไป และ เป็นนักประชาสัมพันธ์ ไปด้วย..ดังเช่น ขันเงิน ตันกูล นักประชาสัมพันธ์ดีเด่นของจังหวัดพะเยา…..

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..