ข่าวประจำวันที่ 2 เดือนสิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 2 เดือนสิงหาคม 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 2 เดือนสิงหาคม 2559
นายอำเภอแม่สอดเร่งลงพื้นที่หลังได้รับการประสานจากเมียนมาให้ระงับการดูดหิน ดูดทราย ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง  สาเหตุเพราะยังไม่ได้รับอนุญาต
     นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ดิน สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองในพื้นที่ และทหารพราน เดินทางตรวจสอบเรือดูดทราย ริมแม่น้ำเมย หมู่ที่ 5 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด หลังจากนายอูหล่วย กั่วอู ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา มีหนังสือประท้วงมายังฝ่ายประสานงานชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดตาก ขอให้ทางการไทยสั่งระงับการกระทำการขุดหินดูดทรายจากแม่น้ำเมย บริเวณหมู่ที่ 5 อำเภอเมียวดี จังหวัดเมียวดี ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ซึ่งอยู่ตรงข้ามหมู่ 5 ฝั่งไทยดังกล่าว  จากการตรวจสอบพบว่าเรือดูดทรายดังกล่าว เป็นของบริษัท ท่าทรายไฮเวย์ จำกัด โดยบริษัทดังกล่าวได้นำเรือเข้ามาดูดหินและทรายจากกลางแม่น้ำเมย และอยู่ในระหว่างยื่นคำขออนุญาตดูดทราย และยังไม่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใด แต่ได้ลักลอบดูดทรายจนทำให้ทางการเมียนมาประท้วงดัง ซึ่งนายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด ได้สั่งระงับทันทีจนกว่าจะมีการอนุญาตรวมทั้งต้องมีการเจรจากับทางการเมียนมาให้เป็นที่เรียบร้อยจึงจะให้มีการดูดทรายได้//////////////////////////////////////
ภาพ / ข่าว พิชิต พฤกษาโสภา
ชาวไทยพลัดถิ่นในพื้นที่ อำเภอแม่สอด และอำเภอแม่ระมาด รับมอบบัตรประชาชน หลังจากที่รอคอยมานานนับ 10 ปี
     ที่ศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุสิริมงคล ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก นายธีรนันท์ ไชยมานันท์ ปลัดอำเภอแม่สอด เป็นประธาน ในพิธีปฏิญาณตนและรับมอบบัตรประจำตัวประชาชนของคนไทยพลัดถิ่น โดยมี นายสุรพงษ์ กองจันทึกประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติฯสภาทนายความ นายสิงห์คำ อุษา กำนันตำบลแม่ปะ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย โดยมีคนไทยพลัดถิ่นที่ได้รับบัตรประชาชนในครั้งนี้ กว่า 200 คน ซึ่งเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอด และอำเภอแม่ระมาด โดยสืบเนื่องจากกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศเมียนมา แล้วย้ายถิ่นฐานกลับมาอยู่ในประเทศไทย โดยที่ไม่มีสิทธิทางกฎหมายเฉกเช่นคนไทย ด้วยเพราะไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จึงได้เดินหน้าดำเนินการขอสิทธิอันพึงประสงค์ คือความเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ โดยได้ดำเนินการขอบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งหลังจากที่ได้ดำเนินการมาเป็นเวลาเนินนานนับ 10 ปี บางกลุ่มที่ได้ทำการฟ้องร้องเนื่องจากได้ยื่นเอกสารครบถ้วนแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้า เป็นจำนวน 73 คน จนชนะโดยศาลสั่งให้ราชการออกบัตรประชาชนให้ทั้ง 73 คนเป็นที่เรียบร้อย และก็ยังคงมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวประชาชน และในวันนี้คนไทยกลุ่มที่เหลืออยู่อีกกว่า 200 คน ก็ได้รับบัตรประจำตัวประชาชนเป็นที่เรียบร้อย   โดยทางด้านพลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเร่งรัดโครงการกำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา ให้ได้รับการรับรองสิทธิความเป็นคนสัญชาติไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อเข้าสู่สิทธิในสวัสดิการของรัฐได้อย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับคนไทย  ซึ่งจะทำให้คนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นกำลังของสังคม   โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการไปยังกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในจังหวัด ที่มีกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 1,000 ราย ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิงหาคมนี้ ส่วนจังหวัดที่มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลด้วยตนเอง ซึ่งความสำเร็จของการดำเนินงานจะเป็นเครื่องบ่งชี้ความสามารถในการบริหารงานของ ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ  เนื่องจากที่ผ่านมา ส่วนกลางได้ส่งรายชื่อนักเรียนให้แก่นายอำเภอ เพื่อแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นไปยื่นคำร้องต่อนายอำเภอหรือฝ่ายทะเบียน เพื่อขอสัญชาติไทยตามขั้นตอนของกฎหมาย พบปัญหาความล่าช้า ละเลย หรือมีขั้นตอนการปฏิบัติที่เกินความจำเป็น  โดยในพิธีรับมอบบัตรประจำตัวประชาชน และปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ ยังความปราบปลื้มใจให้กับผู้ที่ได้รับบัตรประจำตัวประชาชนในครั้งนี้เป็นอย่างมาก///////////////////////////////////
ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะจัด กิจกรรมรำลึกสุนทรภู่และวัน ภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
     ที่หอประชุมโรงเรียนบ้าน เจดีย์โคะ สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 หมู่ที่ 6 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางศศิประภา อินริราย รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านเจดีย์โคะ เป็นประธาน กล่าวเปิดงานรำลึกสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นางดรุณี เครือคำอ้าย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยเป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรม เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันรำลึกสุนทรภู่ ครูกวีของไทย เพราะสุนทรภู่ ท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถ ด้านโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นกวี เอกของโลก และในวันที่ 29 กรกฏาคม ของทุกปี ถือเป็นวัน สำคัญอีกวันหนึ่ง คือ วันภาษาไทยแห่งชาติ เพราะ ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ ท่านทรงเล็งเห็นความสำคัญ ของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษา ประจำชาติไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะจึงได้จัด กิจกรรมทั้งสองนี้ เป็นกิจกรรม ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะและ ความรู้ให้กับนักเรียนโดยเน้น ให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรม มีความกล้าคิด กล้า แสดงออกอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็น กระบวนการที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเป็น อย่างยิ่ง ซึ่งมีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้า ร่วมกิจกรรมจำนวน 1100 คน ครู 56 คน การจัดกิจกรรมได้มี การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น ประกวดวาดภาพระบายสี การแข่งขันคัดลายมือ การแสดงบนเวที การ แข่งขันขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง และตอบปัญหา ภาษาไทยเพื่อรำลึกสุนทรภู่ และภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเพิ่ม ความสุข ให้กับนักเรียนเข้าใจ เรียนรู้ ในหมู่คณะสร้างความ สนุก รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ อย่างมีความสุขตลอดงาน กิจกรรม/////////////////////////////
 //////////////////////////////////// เกษมสันต์ ไชยเดช ภาพ/ข่าว
ครอบครัว คณาชัยวิรัตน์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลแม่สอด มูลค่ากว่า 5 หมื่นบาท
 
    ที่ห้องประชุมรัตมณี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด คุณวรพ์ภพ คุณจิรัญญูรัช คณาชัยวิรัตน์ และครอบครัว ได้เดินทางมามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลแม่สอด คือ เครื่องออกซิเจนทางการแพทย์ 1 เครื่อง เตียงผู้ป่วย 3 ไก และที่นอนลม 3 ชุด มูลค่า 50,000 บาท  โดยมีนายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลแม่สอด และคณะเจ้าหน้าที่รับมอบ    ปัจจุบันผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สอดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความต้องการอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน อาทิ 1.เตียงไฟฟ้า 3 ไก สำหรับผู้ป่วยวิกฤติ 2.เตียงสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติ 3.ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ 4.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 5.เครื่องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 6.เครื่องให้สารน้ำทางกระบอกฉีดยา 7.เครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยวิกฤติ 8.เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน เป็นต้น หากท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคทรัพย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สามารถบริจาคเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สอด ชื่อบัญชี เงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ รพ.แม่สอด เลขที่บัญชี 604-0-32816-9 หรือติดต่อได้ที่ ศูนย์รับบริจาค อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่สอด โทรศัพท์ 081-9711008 ,055-531990 ต่อ 1354, 1358////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพและข่าว  วรภา  พันลุตัน
โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะจัดเทศนาธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
     ที่โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะวัดใหม่คำมา ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด คณะครูผู้จัดการเรียนการสอนให้กับสมาชิกผู้สูงอายุเมืองแม่ปะได้จัดกิจกรรมการเทศธรรมให้กับนักเรียนผู้สูงอายุเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559  โดยมีนางรำไพ ภัสสรประธานนักเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะนำคณะสมาชิกครูนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 160 คน เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร การถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 การร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
     โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ กิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไป
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
เทศบาลนครแม่สอดออกดูดโคลนเลนบริเวณตลาดสดพาเจริญเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด
                ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาล  ผอ.การกองช่างสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  หน่วยบรรเทาสาธารณภัย  หน่วยดับเพลิง เจ้าหน้าที่กองช่าง  เทศบาลนครแม่สอด  ลงพื้นที่ที่บริเวณสะพานดำ ถนนอินทรคีรี ชุมชนมณีไพรสณฑ์ และดูดโคลนเลนในท่อระบายน้ำที่บริเวณตลาดพาเจริญ เพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน เนื่องจากบริเวณดังกล่าว การรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันพัฒนาลำคลองภายในชุมชนเพื่อให้การระบายน้ำได้ดีขึ้นในช่วงฤดูฝน และสำหรับในพื้นที่ ที่มีน้ำขังระบายยากเช่น บริเวณตลาดพาเจริญ ในเบื้องต้นได้ให้เจ้าหน้าที่ทำการดูดสิ่งปฏิกูลภายในท่อระบายน้ำไปแล้ว และยังทำอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นพื้นที่ตลาดสด มีการชำระสิ่งปฏิกูลลงท่อระบายน้ำตลอดเวลา และได้ให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจขันกับผู้ค้าไม่ให้มีการนำขยะ หรือสิ่งของย่อยยาก ทิ้งลงในท่อระบายน้ำ โดยการให้ความรู้ และ ตรวจขันอย่างจริงจัง  สำหรับเบอร์โทรศัพท์ สายตรง เพื่อรับเรื่องจากประชาชน หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครแม่สอด 055-531222    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 055-547132  และ กองช่าง 055-547133  หรือสายด่วน  199    ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
นายอำเภอแม่สอดประชุมสภากาแฟผู้นำท้องถิ่นประจำเดือนสิงหาคม 2559
     ที่ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุมสภากาแฟผู้นำท้องถิ่นประจำเดือน สิงหาคม 2559 โดยมีนายกุล เครือวีระ รองนายกเทมนตรีนครแม่สอดซึ่งได้รับมอบหมายจากทาง ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าปนระชุมร่วมกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยในที่ประชุมสภากาแฟได้มีการกล่าวถึง การเข้าดูดทรายในพื้นที่ฝั่งไทยของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งจากประเทศสหภาพเมียนม่าร์ เรื่องปัญหาการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า และเรื่องการเชิญชวนผู้นำท้องถิ่นพร้อมการรณรงค์ให้ชาวบ้านได้เดินทางไปร่วมลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – เวลา 16.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน
/////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป