ข่าวประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม 2558 กระทรวงการต่างประเทศจัดเจ้าหน้าที่บริการทำหนังสือเดินทางให้ประชาชนทั่วไป ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กรมการกงศูล โดยกระทรวงการต่างประเทศ จัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตให้กับประ

ข่าวประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม 2558 กระทรวงการต่างประเทศจัดเจ้าหน้าที่บริการทำหนังสือเดินทางให้ประชาชนทั่วไป ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กรมการกงศูล โดยกระทรวงการต่างประเทศ จัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตให้กับประ

ข่าวประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม 2558

กระทรวงการต่างประเทศจัดเจ้าหน้าที่บริการทำหนังสือเดินทางให้ประชาชนทั่วไป

            ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กรมการกงศูล โดยกระทรวงการต่างประเทศ จัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยจะเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม  – 4  กันยายน 2558 จำนวน 5 วัน โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนที่มีกิจธุระต้องเดินทางไปกลับต่างประเทศอยู่เป็นประจำ สามารถไปติดต่อขอทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต ได้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดในวันและเวลาราชการดังกล่าว โดยหนังสือเดินทางจะมีอายุการใช้งาน 5 ปี หรือผู้ที่มีหนังสือเดินทางจะหมดอายุก็สามารถไปติดต่อขอทำหนังสือเดินทางได้ โดยคุณสมบัติผู้ที่จะทำหนังสือเดินทางมีอายุตั้งแต่แรกเกิดขึ้นไป ผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเงินชำระค่าหนังสือเดินทาง ส่วนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีนำในเกิดสุทธิบัตรและผู้ปกครองมาเซ็นรับรองบุตร ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กรมการกงศูลกระทรวงการต่างประเทศจะจัดส่งหนังสือเดินทางมาให้ตามที่อยู่ของผู้ที่ได้ทำหนังสือเดินทางไว้ภายใน 7 วัน

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป