คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยม กกต.ตาก และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด

คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยม กกต.ตาก และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด

คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยม กกต.ตาก และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด

ที่ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งพร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการทำงาน โดยมี นายเดชดนัย สนเพ็ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก นายประทีป  โพเที้ยม ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่จังหวัดตาก และคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด ให้การต้อนรับ โดยการเดินทางมาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมการทำงานและให้โอวาท แก่คณะทำงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานเพื่อประชาธิปไตย

ทั้งนี้ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก ได้มีข้อตกลงร่วมกัน ในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อมอบหมายการปฏิบัติภารกิจในการขับเคลื่อนพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ให้แก่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล ในการดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในระดับตำบลต่อไป

ภาพ / ข่าว  ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป