คณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จัดประชุมเตรียมความพร้อมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

คณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จัดประชุมเตรียมความพร้อมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

คณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จัดประชุมเตรียมความพร้อมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

                                ที่หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลนครแม่สอดคณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศลเพื่อสนับสนุนการศึกษาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดโดยมี นายกิจจา แตงรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ มอบหมายให้ นางสาว ชมพูนุช  ปันทิ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ นายสำรวย เพ็งสมบัติ ประธานชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง และคณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองเข้าร่วมทำการประชุมเตรียมความพร้อมกับการทอดผ้าป่าสามัคคีโดยพร้อมเพรียง

                               เนื่องด้วยคณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศลเพื่อสนับสนุนการศึกษาเด็กและเยาวชน โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานจะทำการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึง เรื่องการแจกจ่ายซองผ้าป่าตามหน่วยงานต่างๆ  เรื่องการจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านต่างๆ หน้าที่ด้านการนิมนต์รับส่งคณะสงฆ์รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจนิมนต์ โดยจะเริ่มจัดตั้งกองผ้าป่าในวันที่ 15 กย. 2558 นี้

 

                                  ส่วนทางด้านการแห่เรี่ยรายผ้าป่าสามัคคีการกุศลเพื่อสนับสนุนการศึกษาเด็กและเยาวชนในครั้งนี้ มีกำหนดในวันที่ 18 กย. 2558 โดยกำหนดเส้นทางในขบวนแห่ผ้าป่าสามัคคีการกุศลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

/////////////////////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป