คณะครูและตัวแทนนักเรียนเดินทางไปแข่งขันวิชาการ ระดับภาคเหนือที่จังหวัดแพร่

คณะครูและตัวแทนนักเรียนเดินทางไปแข่งขันวิชาการ ระดับภาคเหนือที่จังหวัดแพร่

คณะครูและตัวแทนนักเรียนเดินทางไปแข่งขันวิชาการ ระดับภาคเหนือที่จังหวัดแพร่

                ที่หน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายสั่งการให้ นายภิรมย์ ทองคุ้ม ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อม ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดเดินทางไปเป็นตัวแทนแข่งขันมหกรรมทางวิชาการระดับภาคเหนือ ณ. ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ ในระหว่างวันที่ 15-18 กรกฏาคม 2558 โดยเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในทั้งหมด 17 รายการ ซึ่งการส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับภาคเหนือในครั้งนี้เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากปีการศึกษา 2557 อาทิ โครงงานคณิตศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในมหกรรมการแข่งขันวิชาการ การแข่งขันคนเก่งระดับเขตการศึกษา เป็นต้น ซึ่งการเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ด้วยดีเสมอมา

//////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป