คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558

                ที่โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สำนักงานพื้นที่การประถมศึกษาตากเขต 2 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก นำโดย นายสมพงษ์  กาญจนคงคา ผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักเรียนพร้อมทั้งชาวบ้าน บ้านเจดีย์โคะ จัดกิจกรรมสืบสารประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี2558 ขึ้น เพื่อนำไปถวายวัดต่างๆ ในตำบลมหาวัน แด่พระภิกขุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติ กิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน การนำเทียนไปถวายชาวบ้านมักจัดขบวนแห่กันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณี สร้างความผูกพันของ ชุมชนท้องถิ่น แสดงออกถึงความสามัคคีกลม เกลียวในหมู่คณะไปในตัว การสรรหาภูมิปัญญา ชาวบ้าน ในการทำเทียนให้เป็นลายไทย ด้วยการแกะสลัดลวดลายลงบนต้นเทียน อีกทั้งยังมีการประดับด้วยผ้าฝ้าย ผ้าไหม ดอกไม้สด เครื่องแต่งกายของขบวนฟ้อน ประกอบท่าฟ้อนรำ เสียงจังหวะดนตรี ผสมเข้ากับการขับร้องที่สนุกสนานเร้าใจ ทำให้ประเพณีนี้ยิ่งใหญ่ประชาชนต่างเฝ้า รอคอย เป็นประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จะสืบต่อไปอีกยาวไกล มีชาวบ้านและคณะครู นักเรียน เข้าร่วมแห่ เทียนจำนำในครั้งนี้ ประมาณ 1000 คน หลังจากที่แห่ต้นเทียนไปรอบหมู่บ้านได้นำ ถวายพระสงฆ์ที่วัดเจดีย์โคะและวัดต่างๆ ต่อไป///////////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว เกษมสันต์ ไชยเดช

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป