คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันเข้าพรรษา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันเข้าพรรษา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันเข้าพรรษา

            ที่วัดบุญญาวาส เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสนำโดยนางวาสนา เบ้านี รองผู้อำนวยการรักษาการณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส นำเทียนจำนำพรรษามาถวายยังวัดบุญญาวาสโดยมีพระอธิการสมหมาย อติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดบุญญาวาสพร้อมคณะสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาในการรับมอบเทียนจำนำพรรษาในครั้งนี้ การถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นแสงสว่างในการปฏิบัติกิจในวันเข้าพรรษา โดยมีคณะครู-อาจารย์และเด็กนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาจำนวนกว่า 200 คน  ซึ่งประเพณีนี้ได้มีการสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีการถวายเทียนจำนำพรรษา กระทำกันต่อเนื่องมากว่า 2558 ปีมาแล้ว ซึ่งการถวายเทียนจำนำพรรษาในอดีตที่ผ่านมา มีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากวัดในสมัยนั้นต้องใช้แสงสว่างจากการจุดเทียน เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษา ยิ่งมีความจำเป็นต้องใช้เป็นประจำ ในสภาพสังคมปัจจุบัน วัดต่างๆ มีการใช้ไฟฟ้ากันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะวัดในเขตเมือง การใช้เทียนจำนำพรรษาจึงใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ก็ยังมีความจำเป็นในด้านการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ให้คงอยู่คู่กับศาสนาพุทธสืบไป

                                                ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป