คณะนักธุรกิจจาก บริษัทรชตกรุ๊ป 777 จำกัด เข้าพบนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เพื่อศึกษาด้านการลงทุนธุรกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

คณะนักธุรกิจจาก บริษัทรชตกรุ๊ป 777 จำกัด เข้าพบนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เพื่อศึกษาด้านการลงทุนธุรกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

คณะนักธุรกิจจาก บริษัทรชตกรุ๊ป 777 จำกัด เข้าพบนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เพื่อศึกษาด้านการลงทุนธุรกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
                ที่ห้องประชุม AEC ชั้น 2 เทศบาลนครแม่สอด  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ต้อนรับและให้ข้อมูลด้านการลงทุนแก่นักธุรกิจ บริษัทรชตกรุ๊ป 777 จำกัด พร้อมด้วยว่าที่พันตรีไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม  ตามที่รัฐบาลที่นำโดยพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในหลายๆจังหวัด และจังหวัดตากซึ่งเป็นพื้นที่แรกในการจัดตั้ง โดยได้กำหนดให้อยู่ในพื้นที่ 14 ตำบล 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแม่สอด 8 ตำบล อำเภอแม่ระมาด 3 ตำบล และอำเภอพบพระ 3 ตำบล โดยพื้นที่หลักอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอด และได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทั้งมาลงทุนด้านโรงงานอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ สำหรับ บ. รชตกรุ๊ป 777 จำกัด ก็เป็นอีกกลุ่มนักลงทุนที่ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของพื้นที่อำเภอแม่สอด ในการขยายตัวด้านการค้า กับประเทศเพื่อนบ้าน แ  ละการขยายตลาดไปสู่ประเทศยุโรป ตามเส้นทางระเบียง เขตเศรษฐกิจ EWEC
ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป