คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดหลังจากที่มีฝนตกหนักทั้งคืนที่ผ่านมา

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดหลังจากที่มีฝนตกหนักทั้งคืนที่ผ่านมา

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดหลังจากที่มีฝนตกหนักทั้งคืนที่ผ่านมา

                หลังจากที่มีฝนตกหนักทั้งคืนที่ผ่านมา ทำให้หลายพื้นที่ในเขตเทศบาลนครแม่สอด เกิดน้ำท่วมขัง ระบายได้ช้า และบางแห่งได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านของประชาชน ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ปวงละคร  นายกุล เครือวีระ  รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่กองช่าง หน่วยบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด ทำการขุดลอกคลอง เก็บขอนไม้ กิ่งไม้ และสิ่งกีดขวาง ทำให้น้ำไหลผ่านได้ลำบาก  ซึ่งจากการลงพื้นที่ได้พบว่าในบางจุดมีสิ่งปฏิกูลอุดตันมาก ปิดทางระบายน้ำ ส่วนมากจะเป็นขยะที่เกิดจากประชาชนที่ทิ้งขยะลงลำน้ำเมื่อไหลมารวมกันทำให้อุดตันบริเวณปากท่อระบายน้ำ และในช่วงสายในบางจุดก็สมารถระบายน้ำได้มากยิ่งขึ้นแล้ว  นายกุล เครือวีระ  รองนายกเทศมนตรีกล่าวว่า หากประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อประสานงานได้โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง  

ภาพ / ข่าว  ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป