คณะศรัทธาวัดบุญญาวาส ประชุมการจัดเตรียมงานประจำปีไหว้สาพระธาตุ 12 ราศี ของทางวัดและการกำหนดจุดสร้างศาลาให้กับเจ้าแม่ตะเคียนทอง

คณะศรัทธาวัดบุญญาวาส ประชุมการจัดเตรียมงานประจำปีไหว้สาพระธาตุ 12 ราศี ของทางวัดและการกำหนดจุดสร้างศาลาให้กับเจ้าแม่ตะเคียนทอง

คณะศรัทธาวัดบุญญาวาส ประชุมการจัดเตรียมงานประจำปีไหว้สาพระธาตุ 12 ราศี ของทางวัดและการกำหนดจุดสร้างศาลาให้กับเจ้าแม่ตะเคียนทอง

                ที่ศาลากุฏิเจ้าอาวาสวัดบุญญาวาส เขตเทศบาลนครแม่สอด พระอธิการสมหมาย อติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดบุญญาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการประชุม พร้อมด้วย คณะศรัทธาวัดบุญญาวาสนำโดย ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ  ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด,  นางจันทร์ทิพย์  สมุทรหล้า สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด, นายจิรวัฒน์ มงคลจุฑาเศรษฐสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เขต 1 นครแม่สอด พร้อมด้วยประธานชุมชนในเขตบ้านเหนือ ได้ประชุมร่วมกันในการจัดเตรียมงานประจำปีของทางวัด ซึ่งในเขตเทศบาลแม่สอดไม่มีวัดใดจัดงานประจำปีไหว้สาพระธาตุ 12 ราศี มีวัดบุญญาวาส เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ที่จัดงานประจำปีขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้เป็นปีแรกที่ทางคณะกรรมการวัดได้มีมติลงความเห็นพ้องต้องกันว่า มีจัดการประกวดร้องเพลงโดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่นคือรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปไม่กำหนดอายุ โดยการประกวดร้องเพลงนั้น นายสมเกียรติ สุริยา ประธานชุมชนบ้านเหนือสามัคคี เป็นผู้รับผิดชอบการประกวดร้องเพลง แล้วจะมีการปรึกษากับคณะครู อาจารย์ เพื่อคัดเลือกหาคณะกรรมการการตัดสินอีกครั้งหนึ่ง ส่วนการสร้างศาลาให้กับเจ้าแม่สร้อยทองหรือเจ้าแม่ตะเคียนทองนั้น ทางคณะกรรมการได้ตกลง การสร้างฐานของศาลาและกำหนดจุดสถานที่การสร้างศาลาไว้ก่อน แล้วจึงค่อยสร้างหลังคาในภายหลัง การสร้างฐานศาลานั้น ทางคณะศรัทธาจะดำเนินการให้แล้วแสร็จก่อนงานประจำปีของวัดบุญญาวาส ที่มีกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 20 กพ.- วันที่ 22 กพ. นี้ และในวันที่ 21 กพ.2559 มีการแห่ฉลองผ้าคลุมพระธาตุ 12 ราศี รอบตลาดเทศบาลนครแม่สอด  มีมหรสพตลอดทั้งงาน  และมีโรงทานตลอดทั้ง 3 วันอีกด้วย  จึงขอเรียนเชิญ ประชาชนชาวอำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียง ไปร่วมงานบุญประจำปีของทางวัดบุญญาวาส ในระหว่างวันที่ 20-22 กพ.นี้ด้วย///////////////////////////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป