คณะศรัทธาวัดสุนทรีกาวาส ทำพิธียกพระมหามัยมุณีขึ้นประดิษฐานไว้ที่กุฏิสงฆ์

คณะศรัทธาวัดสุนทรีกาวาส ทำพิธียกพระมหามัยมุณีขึ้นประดิษฐานไว้ที่กุฏิสงฆ์

คณะศรัทธาวัดสุนทรีกาวาส ทำพิธียกพระมหามัยมุณีขึ้นประดิษฐานไว้ที่กุฏิสงฆ์

ที่ บริเวณวัดสุนทรีกาวาส ข้างเทศบาลนครแม่สอด หรือวัดป่าเก่า  คณะศรัทธาวัดสุนทรีกาวาสได้พร้อมใจกัน ทำพิธียกพระมหามัยมุณีขึ้นประดิษฐานไว้ที่กุฏิสงฆ์ ซึ่งยังสร้างไม่แล้วเสร็จ พระมหามัยมุณีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันจนติดปากว่าหลวงพ่อสำเร็จนั้น  ชาวเมียนม่าได้เรียกชื่อว่า พระมหาเมี๊ยะมุณี เป็นพระที่คณะศรัทธาร่วมใจกันเททองหล่อด้วยแรงศรัทธาจนสำเร็จ ในวันนี้จึงเป็นโอกาสดี นำขึ้นประดิษฐานไว้ยังกุฏิสงฆ์  โดยมี พระราชวีรากรหรือหลวงพ่อใหญ่ อดีตเจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และมีพระผู้ใหญ่จากหัววัดต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

งานพิธีในครั้งนี้มีทั้งชาวไทยและชาวเมียนม่าเข้าร่วมพิธีกว่า 50 คน ทางคณะสงฆ์ได้มอบวัตถุมงคลให้กับคณะศรัทธาผู้มาร่วมงานพิธีในครั้งนี้ด้วย หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเป็นการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์- สามเณร แล้วจึงเป็นการร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน//////////////////////////////

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป