คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางมาศึกษาดูงานโรคติดต่อในเขตร้อน ที่โรงพยาบาลแม่สอด

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางมาศึกษาดูงานโรคติดต่อในเขตร้อน ที่โรงพยาบาลแม่สอด

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางมาศึกษาดูงานโรคติดต่อในเขตร้อน ที่โรงพยาบาลแม่สอด

ที่ห้องประชุมรัตมณี โรงพยาบาลแม่สอด อาจารย์แพทย์หญิง ดร.ประกายแก้ว จรูญวรรธนะ พร้อมคณะแพทย์จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อในเขตร้อน ระหว่างวันที่ 24  – 28  สิงหาคม 2558 โดยมีนายแพทย์สมยศ กรินทราทันต์  รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลแม่สอด  พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดให้การต้อนรับ นอกเหนือจากการศึกษาดูงานด้านการรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแม่สอดแล้ว คณะแพทย์จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ยังจะได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อเขตร้อน ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง และแม่ตาวคลินิกอำเภอแม่สอด อีกด้วย

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป