คณะเอกอัครราชฑูตเเละกงศุลใหญ่จากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ เดินทางมาศึกษาดูงานพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

คณะเอกอัครราชฑูตเเละกงศุลใหญ่จากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ เดินทางมาศึกษาดูงานพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

คณะเอกอัครราชฑูตเเละกงศุลใหญ่จากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ เดินทางมาศึกษาดูงานพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

                เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครเเม่สอด นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เเละนายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมให้การต้อนรับ นายพิริยะ เข็มพล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะเอกอัครราชฑูตเเละกงศุลใหญ่จากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศที่เดินทางมาศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับการเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อดูงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พร้อมศึกษาด้านศักยภาพทางเศรษฐกิจเเละขีดความสามารถในการเเข่งขันของไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสุตรงานบริหารในต่างประเทศ ระดับเอกอคราชฑูตเเละกงศุลใหญ่ อีกทั้งนำความรู้ไปเป็นเเนวทางพัฒนาหลักสุตรเชื่อมกับการทำงาน

ในการนี้ ทางคณะได้ รับฟังบรรยายสรุปจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในหัวข้อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองชายเเดนเเละเขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสเเละความท้าทายในฐานะประตูเศรษฐกิจ พร้อมทั้งจุดเชื่อมโยง East-West Economic Corridor (EWEC) นอกจากนั้นยังร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมา พร้อมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เเละความพร้อมการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในด้านต่างๆ
โดยหลังจากการประชุมคณะได้เดินทางไปดูงานยังเขตเศรษฐกิจเมียวดีเทรตโซน จ.เมียวดี ประเทศเมียนมาอีกด้วย

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป