คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมนักศึกษาแพทย์ ที่โรงพยาบาลแม่สอด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมนักศึกษาแพทย์ ที่โรงพยาบาลแม่สอด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมนักศึกษาแพทย์ ที่โรงพยาบาลแม่สอด 

ที่ห้องประชุมรัตมณี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลแม่สอด ได้ให้การต้อนรับศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ ในการตรวจเยี่ยมนักศึกษาแพทย์ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน แพทย์ประจำแผนก อายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรมและนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในเรื่องการดำเนินการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ อันจะช่วยให้การดำเนินการฝึกปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดี ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลแม่สอด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต 

ภาพ / ข่าว  กานต์สิรี วิมุกตายน

////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป