คนไทยเชื้อสายจีนร่วมไหว้เจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2559

คนไทยเชื้อสายจีนร่วมไหว้เจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2559

คนไทยเชื้อสายจีนร่วมไหว้เจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2559

                ที่ศาลเจ้าปุงเฒ่ากงม่า มูลนิธิแม่สอดสามัคคีการกุศล คนไทยเชี้อสายจีน จำนวนมาก ได้เดินทางมาไหว้เจ้า ที่ประดิษฐานอยู่ที่ศาลเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยคนที่มาไหว้เจ้าส่วนใหญ่ในปีนี้ เน้นความประหยัด โดยยึดหลักขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจีนในการไหว้ ซาแซ ได้แก่ หมูสามชั้นต้ม ไก่ เป็ด ปรับเปลี่ยนเป็นชนิดอื่นได้ หรือจะมากกว่านั้นได้จนเป็นเนื้อสัตว์ห้าชนิดก็ได้ พร้อมด้วย เหล้า น้ำชา และกระดาษเงินกระดาษทอง ซึ่งในวันนี้วันที่ 7  กุมภาพันธ์ 2559 คนจีน และคนไทยเชื้อสายจีน เรียกว่า วันไหว้  โดยวันไหว้ จะมีการไหว้ 3 ครั้งคือตอนเช้ามืดจะไหว้ ไป๊เล่าเอี๊ย เป็นการไหว้เทพเจ้าต่างๆ ตอนสาย จะไหว้ไป๊เป้บ๊อ คือการไหว้บรรพบุรุษ พ่อแม่ญาติพี่น้องที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว เป็นการแสดงความกตัญญูตามคติจีน การไหว้ครั้งนี้จะไหว้ไม่เกินเที่ยง เครื่องไหว้จะประกอบด้วย ซาแซ อาหารคาวหวาน (ส่วนมากจะทำตามที่ผู้ที่ล่วงลับเคยชอบ) รวมทั้งการเผากระดาษเงินกระดาษทอง เสื้อผ้ากระดาษเพื่ออุทิศแก่ผู้ล่วงลับ หลังจากนั้น ญาติพี่น้องจะมารวมกันรับประทานอาหารที่ได้เซ่นไหว้ไปเป็นสิริมงคล และถือเป็นเวลาที่ครอบครัวหรือวงศ์ตระกูลจะรวมตัวกันได้มากที่สุด มีการมอบอั่งเปาหลังจากรับประทานอาหารร่วมกันแล้ว ตอนบ่าย จะไหว้ ไป๊ฮ้อเฮียตี๋ เป็นการไหว้ผีพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว เครื่องไหว้จะเป็นพวกขนมเข่ง ขนมเทียน เผือกเชื่อมน้ำตาล กระดาษเงินกระดาษทอง พร้อมทั้งมีการจุดประทัดเพื่อไล่สิ่งชั่วร้ายและเป็นสิริมงคล วันขึ้นปีใหม่ หรือ วันเที่ยว หรือ วันถือ คือวันที่หนึ่งของเดือนที่หนึ่งของปี (ชิวอิก) วันนี้ ชาวจีนจะถือธรรมเนียมโบราณที่ยังปฏิบัติสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน คือ ไป๊เจีย คือ การไปไหว้ขอพรและอวยพรจากญาติผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพรัก โดยนำส้มสีทองไปมอบให้ เหตุที่ให้ส้มก็เพราะออกเสียงภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “กา” ซึ่งไปพ้องกับคำว่าทอง เพราะฉะนั้นการให้ส้มจึงเหมือนนำโชคดีไปให้ จะมอบส้มจำนวน 4 ผล ห่อด้วยผ้าเช็ดหน้าของผู้ชาย เหตุที่เรียกวันนี้ว่าวันถือคือ เป็นวันที่ชาวจีนถือว่าเป็นสิริมงคล งดการทำบาป จะมีคติถือบางอย่าง เช่น ไม่พูดจาไม่ดีต่อกัน ไม่ทวงหนี้กัน ไม่จับไม้กวาด และจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่แล้วออกเยี่ยมอวยพรและพักผ่อนนอกบ้าน เป็นต้น 

ในโอกาสนี้ ดร.สุชาติ  ตรีรัตวัฒนา ประธานคณะกรรมการแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ได้กล่าวอวยพรว่า…..( ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ )

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป