คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากแม่ตาวคลินิก

คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากแม่ตาวคลินิก

คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากแม่ตาวคลินิก

                ที่ห้องประชุมคลินิกชุมชนอบอุ่น เขตเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีพร้อมนายกนวรรธ เพชรก้อน นำเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น โดยกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากแม่ตาวคลินิกนำโดยนายธเนศ ชาญเกียรติสกุล ผู้จัดการฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนและนางมาเลีย ชาญเกียรติสกุล ผู้ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยกับทางโรงพยาบาลพร้อมคณะเจ้าหน้าที่แม่ตาวคลินิกที่เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการของคลินิกชุมชนอบอุ่นในการให้บริการผู้ป่วยที่เป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนม่าร์

                จากที่ทางคลินิกแม่ตาวได้มีการเปิดให้บริการทางด้านการแพทย์และการพยาบาลโดยไม่มีการคิดค่ารักษาพยาบาล เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพต่อประชากรแรงงานข้าชาติ ผู้ติดตาม และรวมถึงชาวเมียนม่าร์ที่ข้ามชายแดนมากว่า 20 ปีในพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ด้วยเหตุนี้ทางแม่ตาวคลินิกจึงได้มีการนำเจ้าหน้าที่จำนวน 35 คนเข้ามาศึกษาดูงานและเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการของคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดในครั้งนี้

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป