ความรู้สึกที่มีต่อ โครงการ “เนชั่นรวมใจ…สร้างฝายคืนความชุ่มชื้นให้ผืนป่าม่อนพระยาแช่”

ความรู้สึกที่มีต่อ โครงการ “เนชั่นรวมใจ…สร้างฝายคืนความชุ่มชื้นให้ผืนป่าม่อนพระยาแช่”

เมื่อวานนี้ วันที่ 25 มีนาคม 2559 ผมไปทำฝายมา โครงการ “เนชั่นรวมใจ…สร้างฝายคืนความชุ่มชื้นให้ผืนป่าม่อนพระยาแช่” จะว่าเหนื่อยมั้ยก็เหนื่อยนะ แต่ผมรู้สึกภูมิใจมากกว่า สนุกดี 

ที่ได้มีจิตอาสา ถือเป็นการทำบุญไปด้วยในตัว เหมือนได้ช่วยเหลือชาวบ้าน ช่วยป่าไม้ ช่วยโลกได้ ทั้งความรู้ฝึกความอดทน ความเข้มแข็งทางจิตใจ ได้ทั้งความรู้ เทคนิควิธีการในการทำงาน ได้เห็นถึงความตั้งใจ ความสามัคคีกันของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ได้เห็นและรู้สึกภูมิใจในอุดมการณ์ของวิทยากร ที่มีต่อการทำฝ่ายและดับไฟป่า วิทยากร คุณเสกสรร แดงใส ได้ คิดถึงผล กระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาไฟป่าที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน และได้คิดถึงวิธีการแก้ปัญหานี้ และวิเคราะห์ คาดการณ์ ถึงผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีการแก้ปัญหานี้ และเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหานี้20162603113459.jpg