ค่ายอาสาพัฒนาชนบท สร้างอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร บ้านสองคอน อ.ภูเรือ จ.เลย

ค่ายอาสาพัฒนาชนบท สร้างอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร บ้านสองคอน อ.ภูเรือ จ.เลย

นักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่น  ออกค่ายอาสาสร้างอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร บ้านสองคอน อ.ภูเรือ

เช้าวันนี้ ( 7 ม.ค.59 ) นักศึกษาชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงพื้นที่ทำกิจกรรมค่ายอาสาก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับเด็กชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านสองคอน ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีเพียงอาคารเรียนสองหลัง และทางโรงเรียนยังขาดความพร้อมของอาคารเรียน ซึ่งทางโรงเรียนบ้านสองคอนมีความต้องการในส่วนของ งบประมาณและแรงงานในการก่อสร้างอาคารเรียนอยู่ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของเยาวชนนักศึกษาชมรมอาสาพัฒนาชนบท จำนวน 30 คน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับโรงเรียนบ้านสองคอนได้ใช้

นางสาวปิยะธิดา  ปิตะฝ่าย ประธานชมรมอาสาพัฒนาชนบท กล่าวว่า ในการออกค่ายอาสาในครั้งนี้ ได้เล็งเห็นว่าโรงเรียนบ้านสองคอน ยังมีความต้องการในเรื่องอาคารเรียนอยู่ จึงร่วมกับสมาชิกชมรมเลือกที่นี่เป็นเป้าหมาย เพื่อสร้างอาคารเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลให้กับโรงเรียนบ้านสองคอน ปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

20160701121200.jpg20160701121203.jpg20160701121206.jpg20160701121208.jpg20160701121211.jpg