จักรยานที่เมาะลัมใย

จักรยานที่เมาะลัมใย

อดไม่ได้ที่จะขอเก็บภาพหนึ่งเสน่ห์ของแดนมอญในประเทศเมียนมาร์คือ ภาพการใช้จักรยานที่เมืองเมาะลัมใยแห่งรัฐมอญ

การใช้จักรยานยังคงมีให้เห็นอยู่ทั่วในประเทศเมียนมาร์ แม้จำนวนคนขี่มอเตอร์ไซค์จะเพิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วตามความเร็วและความสะดวกของเครื่องจักรกลที่ช่วยหย่นระยะเวลาในการเดินทางได้มาก แต่ก็ยังมีชาวเมียนมาร์อีกมากที่ยังคงเลือกที่จะเดินทางด้วยจักรยาน

ไซก้า (saiq-ka) คือรถจักรยานสามล้อติดที่นั่งไม้อยู่ข้างๆ คำนี้เป็นชื่อที่ยืมเสียงจากภาษาอังกฤษจากคำว่า sidecar แต่ละครั้งที่ออกเดินทาง ผู้ขี่สามารถรับผู้โดยสารได้มากสุด 2 คนที่จะหันหลังชนกัน ไซก้า เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมพม่ามานานกว่า 80 ปี

                                   

 ABOUT THE AUTHOR

สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร คน