คน “แม่แจ่ม”ขอจัดการปัญหาป่าไม้และที่ดินด้วยตนเอง

คน “แม่แจ่ม”ขอจัดการปัญหาป่าไม้และที่ดินด้วยตนเอง

คน “แม่แจ่ม”ขอจัดการปัญหาป่าไม้ที่ดินด้วยตนเอง

หลักจากที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น องค์กรส่วนท้องถิ่น หน่วยงานป่าไม้ และภาคประชาสังคมอำเภอแม่แจ่ม ได้จัดทำโรดแมปแก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดินอำเภอแม่แจ่ม ในนามโครงการแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ดินทำกินอำเภอแม่แจ่ม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ และได้จัดเวทีพัฒนาความร่วมมือการแก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดินระดับลุ่มน้ำแม่แจ่ม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา พร้อมกับพากันยื่นหนังสือให้กับสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ (ทสจ.) และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อผลักดันให้มีการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาป่าไม้อำเภอแม่แจ่มตามข้อเสนอของชาวบ้านและผู้นำชุมชนอย่างจริง ทั้งในระดับท้องถิ่นและกฎหมายหรือนโยบายที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดิน

24 กุมภาพันธ์ 2558 องค์กรภาคีในอำเภอแม่แจ่ม โดยนายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานที่ประชุม หารือแนวทางขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาป่าไม้ยกระดับโครงการแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ดินทำกินอำเภอแม่แจ่ม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการพิเศษ เนื่องจากมีความล่าช้าและไม่รู้ว่าคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการตามข้อเสนอของชาวอำเภอแม่แจ่มหรือไม่

และที่ประชุมได้มีข้อสรุปร่วมกันที่จะขับเคลื่อนโรดแมปที่ 1 ว่าด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งในที่ประชุมได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายหมู่บ้านนำร่องในการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน พร้อมกับขอคืนผืนป่าที่รุกออกมาจากปี 54 โดยอาศัยข้อมูลการจัดทำแนวเขตที่ดินและการจัดการทรัพยากร สำรวจโดยภาพถ่ายทางอากาศสีและเครื่องสำรวจค่าจีพีเอสอำเภอแม่แจ่มปี 45 เป็นแนวทางในการตรวจสอบแนวเขตป่าตำบลละ 1 หมู่บ้าน โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป พร้อมกันนั้น ได้จัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบแนวเขตที่ดินและขอคืนผืนป่าระดับอำเภอเข้ามาดำเนินการในครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานป่าไม้ในท้องถิ่นเป็นหลักในการดำเนินงาน

ส่วนหมู่บ้านที่ยังไม่ได้จัดทำแนวเขตที่ดิน ตามโครงการต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอำเภอแม่แจ่มเมื่อปี 2553 อีกจำนวน 5 หมู่บ้าน ให้องค์การบริหารส่วนส่วนตำบล หน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่ และภาคประชาสังคมร่วมกันดำเนินงานให้แล้วเสร็จ

 

ขอบคุณภาพและเรื่องราวจาก FB : สถาบันอ้อผะหญา เชียงใหม่

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

-2551 นิเทศศาสตร์ ม.พะเยา -ThaiPBS ภาคเหนือ