ครูพละศึกษาโรงเรียนชายแดนอำเภอพบพระใช้เวลาว่าง และวันหยุดสอนมวยไทยให้เด็กนักเรียน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

ครูพละศึกษาโรงเรียนชายแดนอำเภอพบพระใช้เวลาว่าง และวันหยุดสอนมวยไทยให้เด็กนักเรียน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

ครูพละศึกษาโรงเรียนชายแดนอำเภอพบพระใช้เวลาว่าง และวันหยุดสอนมวยไทยให้เด็กนักเรียน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

                นายชัยวัฒน์  อุ่นพรม  อายุ 27 ปี เป็นชาวอำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน  จบการศึกษาปริญญาตรี  คณะศึกษาศาตร์  โปรแกรมวิชาพลศึกษา   จากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง   เข้ารับราชการครูเมื่อวันที่ 15พฤษภาคม พ.ศ.2557 ที่โรงเรียนรวมไทยพัฒนา4 ต.รวมไทยพัฒนา   อ.พบพระ  จ.ตาก   ส่วนตัวแล้วครูเก่งชอบกีฬามวยไทยและผ่านการอบรมครูมวยไทย B.L icens ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดขึ้น  ได้จัดทำค่ายมวยไทยขึ้นที่บ้านตอนอายุประมาณ20ปีในช่วงยังเป็นนักศึกษาและทำมาเรื่อยๆจนได้มาบรรจุเป็นครู…ที่โรงเรียนรวมไทยพัฒนา4เป็นครูสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นม.1ถึงม.3…และอีกหลายๆหน้าที่ หลังจากเลิกเรียนครูเก่ง..ได้เปิดโอกาสให้เด็กๆที่สนใจ  และเป็นการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาของโรงเรียน ที่จะต้องเตรียมตัวลงแข่งขันในกีฬาต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน และการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จะทำการแข่งขันในวันที่ 23-31 มกราคม 2559 นี้ด้วยเช่นกัน

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ               

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป