คู่มือต้านรัฐประหาร

คู่มือต้านรัฐประหาร

ชวนอ่าน  — คู่มือต้านรัฐประหาร 

คู่มือต้านรัฐประหารฉบับนี้จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2536 โดยมูลนิธิโกมลคีมทอง  เขียนโดยยีน ชาร์ป  ศาสตราจารย์ทางรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  แปลโดย นุจรีย์ ชลคุป 

เนื้อหาเป็นการสรุปบทเรียนประวัติศาสตร์ทั่วโลก  มูลนิธิโกมลคีมทองจัดขึ้นมาระบุในคำนำว่า การก่อรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธุ์ 2534  สร้างความเสียหายแก่ประเทศ  นำไปสู่การนองเลือดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2535  ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่า วิธีลัดที่แก้ปัญหาสำคัญของชาติ สมควรที่จะต่อต้าน

แต่ประชาชนจะต่อต้านรัฐประหารอย่างไร  ในเมื่อประชาชนไม่มีอาวุธ แต่ประชาชนมีพลังทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอยู่ในมือ  พลังเหล่านี้คณะรัฐประหารจะต้องพึ่งพา เพื่อให้ตนยึดอำนาจและครองอำนาจอยู่ได้   การเข้าใจในพลังของตนเอง จะทำให้ประชาชนกลายเป็นพลังสำคัญยิ่งในการต่อต้านรัฐประหาร และใช้อย่างมียุทธิวิธี  

เชิญดาวน์โหลด  เพื่ออ่านรายละเอียด  http://www.9dern.com/data_files/against-coup-th.pdf

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง