ค่า PM10 ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เกินเกณฑ์มาตรฐานต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 อยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่

ค่า PM10 ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เกินเกณฑ์มาตรฐานต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 อยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่

ค่า PM10 ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เกินเกณฑ์มาตรฐานต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 อยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่

กรมควบคุมมลพิษ รายงานว่า ปริมาณ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก อยู่ที่136 ไมโครกรัม/ลบ.ม เกินค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/ลบ.ม.ต่อเนื่องมาเป็นวันที่สาม และถือว่าอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยรายงานจุดความร้อนจากดาวเทียม Terra_MODIS (เทอร่า โมดิส) ช่วงบ่ายวันนี้พบจุดความร้อนใน จ.ตาก 2 จุดบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บ้านถ้ำเสือ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากคาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ จ.ตากมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จึงแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยแบบผ้าเมื่อจำเป็นต้องทำกิจกรรมการแจ้ง และฉีดพ่นน้ำรอบๆ บริเวณบ้าน และเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพขอความร่วมมืองดการเผาป่า และเศษวัสดุการเกษตรอย่างเคร่งครัด ในทุกพื้นที่ หากพบเห็นการเผาไหม้ในทุกกรณี กรุณาแจ้ง หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครแม่สอด สายด่วน 199 หรือโทร. 055-531222 และ 055-531199  หรือวิทยุสื่อสารความถี่ 162.550 Mhz นามเรียกขาน “ศูนย์เมืองฉอด”////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป