ฅนรักษ์บ้านเกิดฯ เคลื่อนขบวน ‘ไม่เอานายก อบต.เขาหลวง’ ยื่นผู้ว่าฯ เลยสอบวินัย

ฅนรักษ์บ้านเกิดฯ เคลื่อนขบวน ‘ไม่เอานายก อบต.เขาหลวง’ ยื่นผู้ว่าฯ เลยสอบวินัย

ชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน อ.วังสะพุง จ.เลย เดินขบวนถือป้าย “เอาประธานสภา อบต.เขาหลวง ไม่เอานายก อบต.เขาหลวง” ยื่นหนังสือผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร้องสอบวินัยนายก อบต.เขาหลวง ชี้ละเลยความเดือดร้อนของชาวบ้านจากผลกระทบเหมืองทอง 

20152212201549.jpg

ภาพ: ขบวนรณรงค์กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน อ.วังสะพุง จ.เลย หน้าศาลากลางจังหวัดเลย

 

20152212201803.jpg
ภาพ: ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยออกมารับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้าน

8 ธ.ค. 2558 ชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน อ.วังสะพุง จ.เลย รวมตัวกันเดินขบวนจากศาล จ.เลย ไปยังศาลากลางจังหวัดเลยเพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ขอให้ดำเนินการสอบวินัยนายก อบต.เขาหลวง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เพื่อตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลการทำเหมืองทองคำว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ จนส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนและผลกระทบความเจ็บป่วยล้มตายของชาวบ้านหรือไม่

เนื่องจากก่อนหน้านี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมีคำสั่งให้นายอำเภอวังสะพุงทำการสอบวินัย นายสมัย ภักดิ์มี ประธานสภา อบต.เขาหลวง ในกรณีที่เอกชนร้องเรียนว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในเรื่องการบังคับการประชุมสภาที่นำเสนอญัติติการขออนุญาตต่ออายุใช้พื้นที่ป่าไม้และ ส.ป.ก. เพื่อทำเหมืองทอง จนทำให้เหมืองทองทุ่งคำไม่ได้รับอนุญาตการต่ออายุใช้พื้นที่ป่าไม้และ ส.ป.ก. 

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน มีความเห็นว่า ผู้ว่าฯ ควรทำการสอบวินัยนายก อบต.เขาหลวงเช่นเดียวกัน เพราะอำนาจหน้าที่ของนายก อบต.เขาหลวงที่เกี่ยวกับการควบคุมกำกับดูแลเหมืองตามภารกิจถ่ายโอนก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่สามารถทำให้การดำเนินกิจการเหมืองทองไม่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อประชาชน แต่เหตุใดจึงพบว่าประชาชนในพื้นที่มีสารพิษโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ในร่างกายเกินค่ามาตรฐานหลายร้อยราย

มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ว่าฯ เอนเอียงเลือกปฏิบัติ เพราะสอบวินัยแต่ฝ่ายประธานสภาฯ ที่ถูกกล่าวหาว่าต่อต้านเหมือง แต่ไม่สอบวินัยนายก อบต.ที่ถูกกล่าวหาว่าเข้าข้างเหมือง

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน ยังระบุข้อเรียกร้อง ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมในเขตเหมืองทองอย่างเร่งด่วน เพราะชาวบ้านรอบเหมืองได้ยินเสียงเครื่องจักรทำงานทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ส่งเสียงดังรบกวนความสงบสุขของชุมชน และเกรงว่าเครื่องจักรกำลังทำการเสริมคันบ่อกักเก็บกากแร่ไซยาไนด์สูงขึ้นจากโครงสร้างและแผนผังโครงการทำเหมืองเดิม เพื่อเตรียมการเปิดการทำเหมืองรอบใหม่ โดยยังไม่น่าจะได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปรับเปลี่ยนแก้ไขแต่อย่างใด

อีกทั้ง ขอให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรจุวาระหรือญัตติการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร อบต.เขาหลวง ตามภารกิจถ่ายโอนที่ได้รับมาจาก กพร. ในการตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลเหมืองเข้าไปในการประชุมสภา อบต.เขาหลวง ควบคู่ไปกับญัตติการขอต่ออายุใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้และ ส.ป.ก. เพื่อทำเหมืองทอง เพื่อที่จะให้การพิจารณาอนุญาตดำเนินกิจการเหมืองทองคำมีการพินิจพิจารณาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนรอบด้าน ไม่ใช่พิจารณาแต่ญัตติที่วางอยู่บนผลประโยชน์ของธุรกิจเป็นสำคัญ แต่ละเลยญัตติที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่ชาวบ้านต้องแบกรับจากการทำเหมือง

ทั้งนี้ ระหว่างการทำกิจกรรมชาวบ้านถือป้ายระบุข้อความ “เอาประธานสภา อบต.เขาหลวง ไม่เอานายก อบต.เขาหลวง” และ “ถ้าจะเอาประธานสภาฯ ออก เอานายก อบต.เขาหลวง ออกดีกว่าจ้า” แสดงความไม่พอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของนายก อบต.เขาหลวง ต่อกรณีความขัดแย้งและความเดือดร้อนที่ชาวบ้านได้รับจากการทำเหมืองทองทุ่งคำ 

ตัวแทนชาวบ้านระบุว่า ป้ายผ้าดังกล่าวถูกส่งต่อมาจากชาวบ้านกกสะทอนหมู่ 2 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย มายังชาวบ้านนาหนองบงหมู่ 3 และจะเป็นระลอกคลื่นต่อไปในหมู่บ้านอื่นๆ ที่อยู่โดยรอบเหมืองทองทุ่งคำ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อช่วงเช้าวันเดียวกัน (8 ธ.ค.2558) ที่ศาล จ.เลย ชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดเดินทางเข้าฟังการ สืบพยานฝ่ายโจทก์ ในคดีต่อเนื่องจากกรณี เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2557 ที่มีการขนแร่ผ่านหมู่บ้านยามวิกาลและทำร้ายร่างกายชาวบ้านจนบาดเจ็บโดยกลุ่มชายชุดดำ หลังจากเคลื่อนขบวนไปศาลากลางจังหวัดเลยกลุ่มชาวบ้านจึงกลับมาฟังคดีต่อที่ศาล โดยศาลนัดอีกวันที่19-20 ธ.ค 2558 สืบพยานฝ่ายจำเลย

 ABOUT THE AUTHOR

Blogtizen เป็นพื้นที่กลางสำหรับเปิดรับงานเขียน บทความ ทัศนะวิจารณ์ สารคดี ผ่านการคัดเลือกดูแลเนื้อหาโดยกองบรรณาธิการเว็บไซต์ โดยสามารถส่งต้นฉบับมาให้เราได้ที่ ctzthaipbs@gmail.com