งานบุญห่อข้าวสาก(ฉากภัตร)ชาวบ้านโคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

งานบุญห่อข้าวสาก(ฉากภัตร)ชาวบ้านโคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

 

    27 กย 58 .นายสมเกียรติ ศรีชัย รองนายก อบต.โคกคอน รว่มกับผู้นำหมู่บ้าน ชาวบ้านโคกคอนได้ร่ววมกันทำบุญตักบาตรงานบุญห่อสาวสาก(ฉลากภัตร)ซึ่งปีนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน10 โดยมีชาวบ้านผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาร่วมงานบุญจำนวนมาก