งานประเพณีบุญบั้งไฟ ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย ประจำปี 2559

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย ประจำปี 2559

(เทศบาล) ต.สันทรายงาม วัฒนธรรม ต.สันทรายงาม คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ต.สันทรายงาม อ.เทิง จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ (ครั้งที่ 12) ได้รับการสนันสนุน จากหน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน ฯลฯ บ.บริษัท อาทิเช่น บ.โตโยต้า เชียงราย จำกัด สาขาเทิง บ.อีซูซุ จำกัด สาขาเทิง บ.เชียงรายสินธานี จำกัด สาขาเทิง ฯลฯ งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 จัดขึ้นระหว่าง ( วันที่ 21-22 พ.ค.2559 ) ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก( ท่านรังสรรค์ วันไชยธนะวงศ์ )เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ โดย (ท่านรังสรรค์ วันไชยธนะวงค์) และ (สจ.อาทิตาธร วันไชยธนะวงศ์) ได้ร่วมสนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟ ของ ต.สันทรายงาม เป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2559 นี้ประชาชนในเขตพื้นที่ ต.สันทรายงาม และ พี่น้องประชาชนในเขต อ.เทิงเข้าร่วม ชมขบวนแห่ และร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก โดยการแข่งขันบั้งไฟ จะเริ่มขึ้นในวันที่ 22 พ.ค.255920162205192653.jpg20162205192740.jpg20162205192824.jpg20162205192911.jpg20162205192957.jpg20162205193033.jpg20162205193118.jpg20162205193158.jpg20162205193233.jpg20162205193309.jpg20162205193351.jpg20162205193433.jpg20162205193507.jpg20162205193541.jpg20162205193624.jpg20162205193704.jpg20162205193743.jpg20162205193827.jpg20162205193919.jpg20162205194008.jpg20162205194106.jpg20162205194204.jpg20162205194251.jpg20162205194322.jpg20162205194359.jpg20162205194439.jpg20162205194537.jpg20162205194615.jpg20162205194703.jpg20162205194742.jpg20162205194902.jpg20162205194932.jpg20162205195009.jpg20162205195035.jpg20162205195157.jpg20162205195245.jpg20162205195339.jpg20162205195430.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

ผู้สื่อข่าวรอบเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย