จังหวัดตาก จัดงานรัฐพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จังหวัดตาก จัดงานรัฐพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จังหวัดตาก จัดงานรัฐพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันนี้ 11 ก.ค. 58 เวลา 08.00 น. ที่หอกิติคุณ นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านและเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทางจังหวัดตาก จึงได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงต่อแผ่นดินไทย ทั้งนี้ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญตลอดรัชกาลของพระองค์ ทั้งด้านการทหาร วรรณคดี และการทูต กิจกรรมวันนี้ประกอบไปด้วย พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ และกล่าวคำสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช.

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป