จังหวัดตาก จัดพิธีรำลึกวีระชนกล้า เชิดชูวีรกรรมนักรบไทย ที่บ้านทหารผ่านศึก อำเภอพบพระเนื่องใน”วันทหารผ่านศึก”

จังหวัดตาก จัดพิธีรำลึกวีระชนกล้า เชิดชูวีรกรรมนักรบไทย ที่บ้านทหารผ่านศึก อำเภอพบพระเนื่องใน”วันทหารผ่านศึก”

จังหวัดตาก จัดพิธีรำลึกวีระชนกล้า เชิดชูวีรกรรมนักรบไทย ที่บ้านทหารผ่านศึก อำเภอพบพระเนื่องใน“วันทหารผ่านศึก”

                เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ.ศาลสมเด็จพระนเรศวรบ้านทหารผ่านศึกต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก นายประสงค์  หล้าอ่อนนานอำเภอพบพระเป็นประธานจุดธูปเทียน ในกิจกรรม”วันทหารผ่านศึก ที่บ้านทหารผ่านศึก ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตราอาหารแด่พระสงฆ์ จากนั้นในเวลา พ.อ.อภิวิศน์ สุธรรมวรโรจน์ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33  พร้อม พ.ท.วัฒนา รอดแสวงผู้บังคับการหน่อยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ,พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธี.และสมาชิกทหารผ่านศึกร่วมว่างพวงมาลาพร้อมธาตุ และ พ.อ.อภิวิศน์ สุธรรมวรโรจน์ผบ.นพค.33 เป็นผู้อ่านสานส์ ผู้อำนวยการองค์สงเคราะห์ทหารผ่านศึก

                กระทรวงกลาโหมได้เสนอพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้น โดยได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐบาล และได้มีการประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3กุมภาพันธ์ พ.ศ.2491 จึงได้ยึดเอาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึก โดยมี พลโท ชมะบูรณ์ ไพรีระย่อเดช เป็นผู้อำนวยการคนแรก ในปี พ.ศ.2510 องค์การทหารผ่านศึกได้ปรับเปลี่ยนฐานะมาเป็นองค์การเพื่อการกุศลของรัฐ และเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงกลาโหมและเงินที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นครั้งคราว ภารกิจหลักขององค์การทหารผ่านศึก ได้แก่ การให้การสงเคราะห์แก่ทหารที่ผ่านการปฎิบัติการรบ และครอบครัวของทหารที่ปฏิบัติการรบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือการสงเคราะห์ทางด้านสวัสดิการ เป็นการให้การสงเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไป ที่อยู่อาศัย การศึกษา ตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านอวัยวะเทียมการสงเคราะห์ทางด้านอาชีพ โดยการฝึกอบรมและการฝึกอาชีพ ให้ความช่วยเหลือในทางด้านการทำงาน จัดหางานให้ทั้งในประเทศและต่างประเทศการสงเคราะห์ด้านนิคมเกษตรกรรม จัดสรรที่ทำกินในด้านเกษตรกรรมให้ และให้ความช่วยเหลือทางด้านเครื่องมือและวิชาการการสงเคาระห์ด้านกองทุน โดยการจัดหาเงินทุนให้สมาชิกขององค์การทหารผ่านศึกได้กู้ยืมไปประกอบอาชีพการสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก โดยไม่คิดมูลค่าให้มีการส่งเสริมสิทธิของทหารผ่านศึก โดยการขอสิทธิพิเศษในด้านต่างๆ ให้แก่ทหารผ่านศึก เช่น การขอลดค่าโดยสาร เป็นต้น

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป