จังหวัดตาก ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอสามเงา

จังหวัดตาก ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอสามเงา

จังหวัดตาก ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอสามเงา

นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอสามเงา โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสามเงา เข้าร่วมประชุมฯ หลังเกษตรกรที่ปลูกลำไยและกล้วยไข่ ในพื้นที่ ต.ยกกระบัตร, ต.วังหมัน, และ ต.วังจันทร์ อ.สามเงา ได้รับความเดือดร้อนหนักจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ทุกปี แม้แต่ น้ำตามคลอง หรือตามฝายเก็บกักน้ำที่เคยมี ปัจจุบันก็ได้แห้งขอดลง รวมทั้งน้ำในสระที่เกษตรกรชาวสวนขุดเก็บกักไว้เพื่อใช้รดสวนผลไม้ ปัจจุบันก็ได้แห้งขอดลงเช่นกัน ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ในการดูแลสวนผลไม้ได้ ซึ่งตัวแทนเกษตรกรขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างฝายชะลอน้ำกั้นแม่น้ำปิง เพื่อที่จะได้มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตร

ด้านสำนักงานชลประทานตาก ได้ชี้แจงถึงแนวทางการแก้ปัญหาแบบระยะยาว มี 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการสร้างฝายกึ่งถาวรกั้นแม่น้ำปิง แห่งที่ 1 หมู่ที่3 บ้านจัดสรร ต.สามเงา โครงการสร้างฝายกึ่งถาวรกั้นแม่น้ำปิง แห่งที่ 2 หมู่ที่ 1 บ้านป่ายางใต้ และโครงการระบบท่อผันน้ำจากเขื่อนแม่น้ำปิงตอนล่าง ซึ่งทั้ง 3 โครงการจะต้องทำการศึกษาขั้นวางโครงการและศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาระยะเร่งด่วน กรมชลประทานได้ปรับปรุงโรงสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 9 และ 10 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ในอีก 2 เดือนข้างหน้า คาดว่าจะขออนุมัติเข้าแผนงานในปีงบประมาณ 2560 ต่อไป

ทั้งนี้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้สั่งการ ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประสานการจัดสรรน้ำกับกรมชลประทาน ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทาน ให้ประสานสํานักฝนหลวง และการบินเกษตรออกปฏิบัติการ จัดทําฝนหลวงในพื้นที่ที่สภาพอากาศเอื้ออํานวย เพื่อให้เกษตรกรมี น้ำใช้ในเกษตรกรรมอย่างเพียงพอ

ภาพ / ข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดตาก

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป