จังหวัดตาก รับ-มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ในโครงการน้ำใจไทยสู่เมียนมา รวม 7 คันรถบรรทุกพ่วงสู่กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

จังหวัดตาก รับ-มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ในโครงการน้ำใจไทยสู่เมียนมา รวม 7 คันรถบรรทุกพ่วงสู่กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

จังหวัดตาก รับ-มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ในโครงการน้ำใจไทยสู่เมียนมา รวม 7 คันรถบรรทุกพ่วงสู่กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

                ที่สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมชัยฐ์หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอำเภอแม่สอด หัวหน้าส่วนราชการ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และภาคเอกชน  เป็นผู้แทนของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก มอบสิ่งของพระราชทานฯ ประกอบด้วย มุ้ง เต๊นท์1,000 ชุด ไฟฉาย 1,000 กระบอก ผ้าห่ม 1,000 ผืน หมอนหนุน 1,000 ใบ และน้ำยาปรับสภาพน้ำ 20 กล่อง รวมสิ่งของพระราชทานจำนวน 2 รถบรรทุกพ่วง ให้กับนายอูหล่วยกั่วอู ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีและคณะที่เดินทางมารับมอบ นอกจากนี้ยังมีการมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ในโครงการ น้ำใจไทยสู่เมียนมา ที่บริจาคผ่านกระทรวงมหาด ประกอบด้วย ถุงยังชีพ 5,000 ชุด เสื่อเอนกประสงค์ 8,400 ผืน ผ้าใบ 50 ผืน ผ้ายางแบบม้วน จำนวน 5 ม้วน ผ้ายางเอนกประสงค์ 500 ม้วน และเสื้อผ้า 1,500 ชุด รวม 5 คันรถบรรทุกพ่วง โดยขบวนสิ่งของบรรเทาทุกข์ทั้งหมด จะมีการส่งข้ามสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ด้านอำเภอแม่สอด สู่ฝั่งจังหวัดเมียวดี ก่อนจะเดินทางต่อไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์ ที่กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

                นายสมชัยฐ์หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่มูลนินธิเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย ได้เห็นถึงความเสียหายจากอุทกภัยของชาวเมียนมา และได้มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือ มีนายอูหล่วยกั๋วอู ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี มารับมอบ สำหรับรัฐบาลได้มอบหมายให้ผมเป็นผู้มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ให้กับตัวแทนรัฐบาลเมียนมา คือผู้ว่าราชการจังหวัดเมียว

                นายอูหล่วยกั่วอู ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี กล่าวผ่านล่ามว่า รู้สึกทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่พระราชทานสิ่งของมาช่วยเหลือชาวเมียนมา ในครั้งนี้ รวมทั้งขอบคุณรัฐบาลไทย ประชาชนคนไทย ที่ให้ความช่วยเหลือชาวเมียนมาที่กำลังตกทุกข์ได้ยากจากอุทกภัยในครั้งนี้

                ทางเทศนครแม่สอด โดย ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้นำสิ่งของที่ได้รับมอบจากประชาชน ไปสมทบเพื่อทำการมอบให้กับคณะที่ได้เดินทางจากเมียวดี เพื่อทำการมอบให้กับผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในประเทศเมียนมาต่อไป

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป