จังหวัดตาก รับมอบสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา

จังหวัดตาก รับมอบสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา

จังหวัดตาก รับมอบสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา

ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีประชาชนในเขตจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ประสบอุทกภัยและได้รับความเดือดร้อน ในฐานะบ้านพี่เมืองน้อง จังหวัดตาก จึงตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของทั้งข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม รวมทั้งของอุปโภค บริโภคอื่น ๆ เพื่อนำไปช่วยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยจะประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี เพื่อกำหนดมอบต่อไป

และสำหรับในพื้นที่อำเภอแม่สอด ก็เช่นเดียวกัน สำหรับผู้ที่ต้องการนำสิ่งของไปบริจาคสามารถนำไปมอบได้ที่ อาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ของอาคารศูนย์แสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด หรือที่ มูลนิธิแม่สอดสามัคคีการกุศล ก็สามารถนำสิ่งของไปบริจาคได้เช่นกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวอีกว่า นอกเหนือจากประชาชนที่นำสิ่งของทั้งข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม รวมทั้งของอุปโภค บริโภค อุปโภคอื่น ๆ มาบริจาคแล้วทางเขื่อนภูมิพลยังได้ร่วมบริจาคเป็นเงินสดเพื่อสมทบทุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกจำนวนหนึ่งด้วย สำหรับประชาชนที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่สำนักงานจังหวัดตาก หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 055 – 512092

/////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป